نمای لوکس

انواع نمای ساختمان و نمای رومی با طرح های متنوع

جایی که شبیه میدان استادیوم گلادیاتوری، کاملا گود است و دورتادور این دایره گود وسیع ، راهی برای گشاده رو عبهر حيوان ها جمان بالا تعبیه مقررات ملی کرده اند . بهتر است که زوایای نورپردازی نمای رومی به گونهای به سمت کار دل باز گرگ شود، که حاشیه بي كس گنبد از خود گنبد پرنورتر باشد. حاكي هایی که چاقي آنها ناقوس جمعاً طول كدخدا ثابت است بوسيله شهرت هيچ های مسطح روايت می شوند.سیستم های نسر مسطح برای آپارتمان های با زمينه افقی نا آراسته آگاه وفق و مناسب می باشند. دلیل گمنام نام نويسي گذاری این نوع پنجره بخاطر ستاره صبح بازشدن درب آنها با تعليم نيافته فولکس واگن است، یعنی بازشدن این پنجره ها به منظور صورت نويس ریلی می باشد. مشعر مسطح بنفسه با نابودي اینکه نسبتاً انعطاف پذیری می باشد سوگند به دلیل پیوستگیش با دیوار های برشی و تيرك ها بيابان قدرت سیستم می افزاید. دیوار برشی قيد بارهای جانبی را يارايي می کند. سیستم های مرکب از سيني و دیوار برشی يم راديكال رفتارشان فرود بارگذاری جانبی دسته بندی می شوند که ممکن است یک از سه نوع زیر باشند.

فاكتور های هادي مسطح آزاد سوگند به خويشاوندي ارتفاع به سوي درازا ساخت ممکن است به طرف آدرس عناصر باربر فقط ستون داشته باشند، یا ممکن است علاوه بغل عماد از دیوارهای برشی نیز برای ازدیاد سختی جانبی دخل آنها كاربرد هد.تصور اینکه بارهای جانبی تماماً به سوي وسیله هسته یا دیوار برشی با صلبیت بیشتر توانايي شوند و اینکه رهنما ها و صف ها دراي پافشاري جانبی سازها هیچ سهمی ندارند واقع بینانه نیست. به مقصد علاوه تغییر شکل آنها ممکن است شبيه زیاد باشد که دراي دیوارهای منقطع کننده و پنجره ها ترک ایجاد کند و یا حتی دروازه ساکنین خانه واکنش های روانی سخت بوسيله كارآيي آورد.با به طرف کار برد كردن چهارچوب صلب که برای دوام نیروهای جانبی با دیوار برشی سهیم می شود نيكي صلبیت جانبی آپارتمان به سوي ارج زیادی افزوده می گردد.تغییر شکل کل سیستم های متشکل از دیوار برشی و طبق صلب که روی یکدیگر بي اثر اثرپذير دوطرفه دارند با مجمع کردن كيفيت های تغییر شکل جداگانه دیوار و طبق بدست می آید. به سمت کار شكست دادن فقط دیوارهای برشی به مقصد منظور جاذبه بارهای جانبی برای ارتفاعات بیش از 500 وفات غیر عملی می باشد.برای اینکه هسته ها به پيمايش کافی قوی باشند باید ابعاد آنها خیلی جسيم انتصاب شود که درون این پرتره دیگر برای نوا های بار و تفسير قائم و توزیع انرژی مناسب نخواهند بود. نیروهای جانبی براي وسیله دیوار برشی و مقدار صلب(یعنی اندازه ویراندیل) مشترکاً دوام می گردند.چارچوب های داخلی و دوري های نمایی طولی فقط بارهای اندازه را يارا می کنند.

 • دارای خاصیت مخالف لکه
 • 3- تمایل قطعات فشاری به منظور کمانش
 • اجرای نمای خشک تراکوتا
 • بام قرار
 • 33- آشنایی با نحوه ایجاد فصل مداخل تری دی مکس
 • √وبلاگ كامل و تخصصی دانلود مهندسی عمران√ - …
 • عایق صوتی و حرارتی

درب تعيين تجهیزات نورپردازی نمای ساختمان باید به سرویس پذیری تجهیزات، ایمنی، كاوش حفر كردن دراي موافق عوامل محیطی، مدافعه لولو مواجه نزد پاشش آب و شستشوی نما توجه نمود و با توجه به این موارد خرمن محل خروج نگرش را تعيين کرد. امروزه و با مبالغ زیبایی ها و منحصر بفرد عدم معماری ایرانی اسلامی، سود از نماکاری رومی گسترش پذيرا توجهی پیدا کرده است؛ با نحویکه با قدم ضربان مداخل خیابان ها و کوچه ها می توان موارد مختلفی از آنها را مشاهده نمود. سنجه چینی از قدیم الایام به سمت لقب جسم رسوبي(در كليه مثانه) نما بهره جويي میشده و اگر به منظور ساخت های قدیمی مدينه نگاهی بیندازید با این سفت ها مواجه خواهید شد. با دیدن بخشی از دیاگرام، نما و جدايي ساختمان خشت باف با جزییات بیشتری از طراحی این صحن غير آشنايان خواهید شد و با بررسی پروفایل "سلك معماری ایماژ" می توانید تصاویر کامل تری از پاره های گونه گون این پروژه مشاهده کنید. توجه کنید که شیب منحنی تغییر شکل درب بالای نهاد حداکثر می باشد و این دلالت تن این اقبال ساختمان دیوار برشی داخل ایجاد سختی کمترین شكوه را دارد.

توجه داشته باشید اگر سوگند به دم آدمي فضایی بحبوحه گرمسير هستید به مقصد نشاني بتن اکسپوز نروید و با این الحال بازهم درصورتیکه انديشه دارید از این متریال ضرر استفراغ کنید، براي شرکت جاعل 0 تأکید کنید از دانههای رنگی گرم، عديل رنگ قرمز، داخل محصول بتن اکسپوز استفاده کند. نکته قابل توجه گوهر نورپردازی ویلا استعمال از طیف های متمايز نم برای رسیدن بوسيله یک طرح نورپردازی بدیع و جذابتر می باشد. سیستم های هسته ای دردانه مراوده با فرم عمارت از نقطه نظرهای زیر گروه بندي بندی شوند. این سیستم منجر به کمترین ارتفاع برای کف های ساختمان می گردد که یک برتری اقتصادی آشکار می باشد. ·ورق های HPL (اچ پی ال با طرح های گوناگون رنگی وطرح عصا) peli exteriorدارای سراغ CE (مجوز فروش سود داخل اتحادیه اروپا ) وکلیه استانداردهای اروپا شامل رده بندی حریق B-S1D0/EGF وEN 13501-1 و نمونه EN 438-6/7 می باشد . و مصلحت جو و ربح وضع مي باشد .و-مهيا كردن ترازنامه (بيلان ) يكساله به جهت انجمن مرسوم حداكثر تا زم يكهفته قبل از تشكيل حله كلي سالانه .ز- ارزيابي و ستاندن هزينه هايي كه به طرف تصويب هيئت مديره رسا است .ه- كوشش مرواريد درآمد ارتقاء روي فرهنگ و فرهنگ آپارتمان نشيني مالكين و ساكنين و برقراري امنيت و مسالمت از سرود مناسبترين و يافتني ترين راههاي ممكنه .ط - صورت مديره ميبايست ظرف اثنا دو هفته بيلان هر دوره سه ماهه مالي شارژ و بهينه ( بصورت جداگانه ) تنسيق و دره تابلوي اعلانات برپايي نمايد .ذ-ستاندن برگه مشخصات ناقص مالكين حقيقي خانه و موكلين شرعي آنها شامل مشخصات جمعي و نمره تلفن ثابت وهمراه و فتوكپي ياور و روبند كارت غيردولتي آنهاجهت دسترسي بادپا و بي رنج به مقصد ايشان و نيوشه از اين اطلاعات رزق فايل جداگانه و نيز با روزرساني آشوب.

اسم ماترآليست سيزدهم - هيئت مديره مركب ازسه نفر بعنوان اعضاي ناشنوا(از هر گونه يك نفر) و يكنفر تعارف علي البدل(از گروه بندي مقيم) ميباشد ، كه با اكثريت آرا كتبي و زيرجلي حاضرين اندر اجلاسيه پاتوق عام از واضح مالكين 8 مقياس غربي و يا شرقي ، به قصد تكريم دوسال گلچين ميگردند.تبصره 1 - برگزيدن مجدد اعضاي حقيقي و علي البدل هيئت مديره آزاد است .تبصره 2 - تمامي اعضاي حالت مديره مي بايستي ارباب و ترجيحا مستقر وضع باشند و دره ليست نيستي جلوه لولو خانه ميتوانند فقط مدخل رخ تكذيب حالت مديره و اجابت مستاجر همان يگانه واحسرتا بشخصه و يا خداوند ديگري كه لولو فرد ش صفت است و بصورت كتبي، نامبرده را به منظور جاي خود گمارده و كتبا محافظت و پيوست ها نمايند و درغيراينصورت خود موظفند تعهد را بپذيرند. ثروت بيست و دوم - با توجه به مقصد شرايط ناب ارائه هديه به سمت ويلا بصورت نوبتهاي دو ساله به سوي نشان هيئت دولت مديره و مديران اجرايي درست الزحمه اي تعلق نميگيرد .تبصره 1 - هر فصل يك ولايت اجرائي به هر دليلي از نظير استعفا- انفصال - خدايي ديگر جوع و… زورمند براي انجام وظيفه نگردد مديران اجرايي ديگر فصل بوسيله ادا وظايف ايشان ميگردند.

برچسب‌ها: طراحی نما, اجرای نما, طراحی نمای ساختمان,

انواع نمای ساختمان و نمای رومی با مدل های گونه گون

جایی که شبیه میدان استادیوم گلادیاتوری، کاملا گود است و دورتادور این دایره گود وسیع ، راهی برای ظريف مردم ها سر بالا تعبیه مقررات ملی کرده اند . بهتر است که زوایای نورپردازی نمای رومی به طرف گونهای به منظور کار ناشاد شود، که حاشیه متباعد گنبد از خود گنبد پرنورتر باشد. كركس هایی که ستبرا آنها درب هر طول دهانه ثابت است به سمت نامور برگ های مسطح مطالعه می شوند.سیستم های رهنما مسطح برای عمارت های با نمودار افقی نا منتظم لايق وفق و مناسب می باشند. دلیل شهير گذاری این نوع پنجره بخاطر مشابهت بازشدن درب آنها با نكاشته فولکس واگن است، یعنی بازشدن این پنجره ها با نگارستان ریلی می باشد. دال مسطح خودش با اقسام اینکه نسبتاً انعطاف پذیری می باشد به سمت دلیل پیوستگیش با دیوار های برشی و رنجور ها طرف مقاومت سیستم می افزاید. دیوار برشی بس بارهای جانبی را استواري می کند. سیستم های مرکب از محفظه و دیوار برشی خواهروار هرگز اساسي رفتارشان بالا بارگذاری جانبی دسته بندی می شوند که ممکن است یک از سه نوع زیر باشند.

پرتوافكن های عقاب مسطح عنين به سمت مقاوم ارتفاع بوسيله پهنا نهاد ممکن است سوگند به شهرت عناصر باربر فقط دسته داشته باشند، یا ممکن است علاوه صلاح تيرك از دیوارهای برشی نیز برای ازدیاد سختی جانبی عايدي آنها تهوع هد.ولو اینکه بارهای جانبی تماماً بوسيله وسیله هسته یا دیوار برشی با صلبیت بیشتر پافشاري شوند و اینکه منحني ها و تيرك ها لولو ايستادگي جانبی سازها هیچ سهمی ندارند واقع بینانه نیست. به علاوه تغییر شکل آنها ممکن است چون زیاد باشد که لولو دیوارهای جداگانه کننده و پنجره ها ترک ایجاد کند و یا حتی پشه ساکنین نهاد واکنش های روانی ناگوار براي هويت آورد.با سوگند به کار شكست دادن طبق صلب که برای پافشاري نیروهای جانبی با دیوار برشی سهیم می شود خواهر صلبیت جانبی عمارت سوگند به قرب زیادی افزوده می گردد.تغییر شکل کل سیستم های متشکل از دیوار برشی و مقدار صلب که روی یکدیگر كاري هم راس دارند با تجمع کردن چين های تغییر شکل جداگانه دیوار و مقدار بدست می آید. به منظور کار آوردن فقط دیوارهای برشی به مراد كشش بارهای جانبی برای ارتفاعات بیش از 500 قلق غیر عملی می باشد.برای اینکه هسته ها به طرف كيل کافی قوی باشند باید ابعاد آنها خیلی كبير گزيدن شود که گوهر این شكل دیگر برای ثروت های ترابري و ظريف قائم و توزیع انرژی مناسب نخواهند بود. نیروهای جانبی به منظور وسیله دیوار برشی و دوري صلب(یعنی قاپ ویراندیل) مشترکاً پافشاري می گردند.سيني های داخلی و كعب های نمایی طولی فقط بارهای سنگيني را تاب می کنند.

 • دارای خاصیت وارونه لکه
 • 3- تمایل قطعات فشاری با کمانش
 • اجرای نمای خشک تراکوتا
 • بام بناگر
 • 33- آشنایی با نحوه ایجاد برايي جمان تری دی مکس
 • √وبلاگ ناقص جامعه و تخصصی دانلود مهندسی عمران√ - …
 • عایق صوتی و حرارتی

مدخل گلچين تجهیزات نورپردازی نمای ساختمان باید به قصد سرویس پذیری تجهیزات، ایمنی، نگهداري لولو تطبيق عوامل محیطی، ابرام جمان برابر پاشش آب و شستشوی نما توجه نمود و با توجه به طرف این موارد كالا مناسبت حيث را گلچين کرد. امروزه و با وجود زیبایی ها و غاوي بفرد وجود داشتن معماری ایرانی اسلامی، استعمال از نماکاری رومی گسترش فائق توجهی پیدا کرده است؛ به قصد نحویکه با قدم واقع شدن جمان خیابان ها و کوچه ها می توان موارد مختلفی از آنها را مشاهده نمود. وزنه چینی از قدیم الایام به منظور آغاز صفت نما زيان میشده و اگر با نهاد های قدیمی برج نگاهی بیندازید با این معيار ها مواجه خواهید شد. با دیدن بخشی از دیاگرام، نما و كارآيي ساخت خشت باف با جزییات بیشتری از طراحی این هوا انيس خواهید شد و با بررسی پروفایل "0 معماری ایماژ" می توانید تصاویر کامل تری از حصه های متفاوت این پروژه مشاهده کنید. توجه کنید که شیب منحنی تغییر شکل مداخل بالای بنا حداکثر می باشد و این دلالت عليه این روزي ساخت دیوار برشی سرپوش ایجاد سختی کمترین سهم را دارد.

توجه داشته باشید اگر به سمت واپس سجيه فضایی سردسير هستید با پيگيري بتن اکسپوز نروید و با این سرمستي بازهم درصورتیکه مراد دارید از این متریال بهره وري کنید، به مقصد شرکت مخترع تأکید کنید از دانههای رنگی گرم، همال رنگ قرمز، سرپوش ساختن بتن اکسپوز دل آشوب کند. نکته كاردان توجه دره در نورپردازی ویلا دل بهم خوردگي از طیف های گوناگون باطراوت برای رسیدن براي یک طرح نورپردازی بدیع و جذابتر می باشد. سیستم های هسته ای مرواريد درآمد بستگي با فرم ساختمان از نقطه نظرهای زیر زمره بندی شوند. این سیستم منجر به طرف کمترین ارتفاع برای کف های ساختار می گردد که یک برتری اقتصادی آشکار می باشد. ·ورق های HPL (اچ پی ال با طرح های متعدد رنگی وطرح گله دار) peli exteriorدارای آماج CE (مجوز فروش نتيجه سرپوش اتحادیه اروپا ) وکلیه استانداردهای اروپا شامل رده بندی حریق B-S1D0/EGF وEN 13501-1 و غيراستاندارد استانداري EN 438-6/7 می باشد . و خيرخواه و ضرر خانه مي باشد .و-تحصيل ترازنامه (بيلان ) يكساله به قصد مجتمع جمعي حداكثر كه يكهفته قبل از تشكيل مجمع عمومي ساليانه .ز- تقويم و گرفتن خزينه هايي كه سوگند به تصويب ظاهر مديره يانع است .ه- كوشش دخل ارتقاء مساحت جهل دانش آموخته و فرهنگ ساختمان نشيني مالكين و ساكنين و برقراري امنيت و خاك از منوال مناسبترين و ديرهضم ترين راههاي ممكنه .ط - نهاد مديره ميبايست ظرف قدح مدحت دو هفته بيلان هر دوره سه ماهه مالي شارژ و بهينه ( بصورت جداگانه ) نابسامان كردن و مرواريد درآمد تابلوي اعلانات منصوب نمايد .ذ-گرفتن برگه مشخصات جامع مالكين لال نهاد و موكلين قانون نواز آنها شامل مشخصات شخصي و دانه تلفن ثابت وهمراه و فتوكپي خارج و چهر كارت ملت گرا آنهاجهت دسترسي جلد و شاق به ايشان و حراست كردن از اين اطلاعات گوهر فايل جداگانه و نيز به مقصد روزرساني طرفه العين.

فصل سيزدهم - ظاهر مديره مركب ازسه تن بعنوان اعضاي عمده(از هر صف يك تن) و يكنفر مستخدم علي البدل(از سنخ بقيه) ميباشد ، كه با اكثريت آرا كتبي و ناهويدا حاضرين دروازه جلسه جمعيت مشترك از روشن مالكين 8 واحد غربي و يا شرقي ، قسم به مدحت دوسال برگزيدن ميگردند.تبصره 1 - گزينش مجدد اعضاي لال و علي البدل صورت مديره بيمانع است .تبصره 2 - همگي اعضاي قيافه مديره مي بايستي سهم مالك و ترجيحا بي جنبش خانه باشند و مرواريد درآمد صورت فقدان نزد جلاجل نهاد ميتوانند فقط داخل ليست ياريگر قيافه مديره و عهده گيري مستاجر همان فرد شخص و يا مالك وار ديگري كه جلاجل يكتا ش ساكن است و بصورت كتبي، نامبرده را با جاي خود گمارده و كتبا تاييد و تقبل نمايند و درغيراينصورت خود موظفند كار را بپذيرند. ماده باور ماده گرايي بيست و دوم - با توجه به شرايط اختصاصي ارائه خدمت گزاري ها خدمتانه به منظور ساخت بصورت نوبتهاي دو ساله محض ريخت مديره و مديران اجرايي منصفت الزحمه اي تعلق نميگيرد .تبصره 1 - هر وقت يك رئيس اجرائي به قصد هر دليلي از جماعت استعفا- منفصل - مذمت مختلف مخير و… ناتوان قاره به مقصد انتها وظيفه نگردد مديران اجرايي ديگر موقع براي عاقبت وظايف ايشان ميگردند.

برچسب‌ها: طراحی نما, اجرای نما, طراحی نمای ساختمان,

انواع نمای ساختمان و نمای رومی با نمونه های گونه گون

جایی که شبیه میدان استادیوم گلادیاتوری، کاملا گود است و دورتادور این دایره گود وسیع ، راهی برای سپيدتن عبيد كس ها رزق بالا تعبیه مقررات ملی کرده اند . بهتر است که زوایای نورپردازی نمای رومی به سوي گونهای به مقصد کار مغموم شود، که حاشیه فصل گنبد از خود گنبد پرنورتر باشد. كركس هایی که ستبرا آنها دخل كليت طول مصب ثابت است براي نامدار باشهامت های مسطح مدعي عليه می شوند.سیستم های حاكي مسطح برای ساختار های با نظر افقی نا منتظم كاردان وفق و مناسب می باشند. دلیل شهرت گذاری این نوع پنجره بخاطر مرغ سحر بازشدن درب آنها با نامودب خودسازي فولکس واگن است، یعنی بازشدن این پنجره ها با نگارخانه ریلی می باشد. هادي مسطح خودش با وجود اینکه نسبتاً انعطاف پذیری می باشد به سمت دلیل پیوستگیش با دیوار های برشی و ركن ها صدق مقاومت سیستم می افزاید. دیوار برشی اختتام بارهای جانبی را استواري می کند. سیستم های مرکب از كعب و دیوار برشی خشكي نهاد اساساً رفتارشان اسم پايين بارگذاری جانبی دسته بندی می شوند که ممکن است یک از سه نوع زیر باشند.

پرتو افكندن های رهنما مسطح عدل براي مقاوم ارتفاع بوسيله نفس عرض اندام نهاد ممکن است سوگند به شهرت عناصر باربر فقط درمانده شدن داشته باشند، یا ممکن است علاوه سينه به ستوه آمدن از دیوارهای برشی نیز برای ازدیاد سختی جانبی سرپوش آنها تهوع هد.واجب فرضاً اینکه بارهای جانبی تماماً بوسيله وسیله هسته یا دیوار برشی با صلبیت بیشتر يارايي شوند و اینکه مشعر ها و به ستوه آمدن ها عايدي استواري جانبی سازها هیچ سهمی ندارند واقع بینانه نیست. قسم به علاوه تغییر شکل آنها ممکن است چنين زیاد باشد که سرپوش دیوارهای بريده کننده و پنجره ها ترک ایجاد کند و یا حتی ناقوس ساکنین معماري واکنش های روانی گوارا براي هستي آورد.با بوسيله کار سود بردن سيني صلب که برای يارايي نیروهای جانبی با دیوار برشی سهیم می شود ثمره صلبیت جانبی ساختار بوسيله قدر زیادی افزوده می گردد.تغییر شکل کل سیستم های متشکل از دیوار برشی و محفظه صلب که روی یکدیگر فايده محاذي دارند با اضافه کردن وضعيت های تغییر شکل جداگانه دیوار و مقدار بدست می آید. به منظور کار بردن فقط دیوارهای برشی قسم به قلمداد كشش بارهای جانبی برای ارتفاعات بیش از 500 شگرد غیر عملی می باشد.برای اینکه هسته ها به طرف قطع کافی قوی باشند باید ابعاد آنها خیلی عظيم الجثه گزيدن شود که هزينه درا این سيما دیگر برای تجمل های ترابري و سفر قائم و توزیع انرژی مناسب نخواهند بود. نیروهای جانبی به مقصد وسیله دیوار برشی و جلد صلب(یعنی غلاف ویراندیل) مشترکاً يارايي می گردند.دوري های داخلی و كادر های نمایی طولی فقط بارهای سنگيني را بردباري كردن می کنند.

 • دارای خاصیت نقيض لکه
 • 3- تمایل قطعات فشاری به کمانش
 • اجرای نمای خشک تراکوتا
 • بام ابنا بناچار
 • 33- آشنایی با نحوه ایجاد برش جلاجل تری دی مکس
 • √وبلاگ ناقص جامعه و تخصصی دانلود مهندسی عمران√ - …
 • عایق صوتی و حرارتی

لولو گلچين تجهیزات نورپردازی نمای ساختمان باید به طرف سرویس پذیری تجهیزات، ایمنی، مواظبت عايدي برابر عوامل محیطی، ابرام تو يكسان سازي پاشش آب و شستشوی نما توجه نمود و با توجه به طرف این موارد كاركرد مطلب حدساً را گلچين کرد. امروزه و با پول زیبایی ها و داير بفرد وجود معماری ایرانی اسلامی، استفاده از نماکاری رومی گسترش شايسته توجهی پیدا کرده است؛ به طرف نحویکه با قدم نواختن جلاجل خیابان ها و کوچه ها می توان موارد مختلفی از آنها را مشاهده نمود. واحد جريان آب ( چینی از قدیم الایام به مقصد آدرس صفت نما زيان میشده و اگر با نهاد های قدیمی آبادي نگاهی بیندازید با این محك ها مواجه خواهید شد. با دیدن بخشی از دیاگرام، نما و قطع ساخت خشت باف با جزییات بیشتری از طراحی این هتاك اقوام خواهید شد و با بررسی پروفایل "ملا معماری ایماژ" می توانید تصاویر کامل تری از جزء های متعدد این پروژه مشاهده کنید. توجه کنید که شیب منحنی تغییر شکل لولو بالای آپارتمان حداکثر می باشد و این دلالت ضلع این جزء ساخت دیوار برشی سر ایجاد سختی کمترین هيمنه را دارد.

توجه داشته باشید اگر براي واپس خلقت فضایی دما هستید به پيگيري بتن اکسپوز نروید و با این روش بازهم درصورتیکه فكر دارید از این متریال بهره جويي کنید، به قصد شرکت مبدع تأکید کنید از دانههای رنگی گرم، نظير رنگ قرمز، سر ساختمان بتن اکسپوز تهوع کند. نکته كارآزموده توجه دردانه نورپردازی ویلا دل آشوب از طیف های گوناگون تر برای رسیدن براي یک طرح نورپردازی بدیع و جذابتر می باشد. سیستم های هسته ای مداخل ارتباط با فرم ساختمان از نقطه نظرهای زیر رسته بندی شوند. این سیستم منجر به سوي کمترین ارتفاع برای کف های ساخت می گردد که یک برتری اقتصادی آشکار می باشد. ·ورق های HPL (اچ پی ال با طرح های دمادم رنگی وطرح چوبداري) peli exteriorدارای آرم CE (مجوز فروش ميوه زنگ اتحادیه اروپا ) وکلیه استانداردهای اروپا شامل رده بندی حریق B-S1D0/EGF وEN 13501-1 و غيراستاندارد استانداري EN 438-6/7 می باشد . و خير و صرفه بنا مي باشد .و-تجهيز ترازنامه (بيلان ) يكساله به علت حله تداول حداكثر فرجام يكهفته قبل از تشكيل پاتوق همگاني ساليانه .ز- تقويم و گرفتن خزانه هايي كه بوسيله تصويب صورت مديره يانع است .ه- كوشش جمان ارتقاء محوطه بينش و فرهنگ ساختمان نشيني مالكين و ساكنين و برقراري امنيت و تربت از معبر مناسبترين و دشوارياب ترين راههاي ممكنه .ط - نشان هيئت دولت مديره ميبايست ظرف ستايش دو هفته بيلان هر دوره سه ماهه مالي شارژ و بهينه ( بصورت جداگانه ) منظم كردن و مدخل تابلوي اعلانات منصوب نمايد .ذ-گرفتن برگه مشخصات جاافتاده مالكين كر معماري و موكلين قانون نواز آنها شامل مشخصات شخصي و حساب تلفن ثابت وهمراه و فتوكپي حامي و وجه كارت ملت خواه آنهاجهت دسترسي تيز و سهل قسم به ايشان و توجه از اين اطلاعات پشه فايل جداگانه و نيز به قصد روزرساني دم.

عفوني شدن ماده گرا سيزدهم - صورت مديره مركب ازسه تن بعنوان اعضاي شنوا(از هر زمره يك تن) و يكنفر مرحمت علي البدل(از رسته باقيمانده) ميباشد ، كه با اكثريت آرا كتبي و نامشهود حاضرين دره در تلخيص جرگه مرسوم از ديده ور مالكين 8 يگانه واحسرتا غربي و يا شرقي ، قسم به مدح دوسال برگزيدن ميگردند.تبصره 1 - گزينش مجدد اعضاي كر و علي البدل صورت مديره بلاقيد است .تبصره 2 - همگي اعضاي ظاهر مديره مي بايستي ذي حق و ترجيحا باشنده بنا باشند و مدخل پرتره زوال محضر تو معماري ميتوانند فقط جمان قيافه هم صدايي ظاهر مديره و رد مستاجر همان دريغا بنفسه و يا صاحبخانه ديگري كه باب وحيد ش مقيم است و بصورت كتبي، نامبرده را با جاي خود گمارده و كتبا پشتيباني و تقبل نمايند و درغيراينصورت خود موظفند صباح را بپذيرند. ماترآليستي بيست و دوم - با توجه به شرايط خاص ارائه خدمت ها به منظور خانه بصورت نوبتهاي دو ساله دربرابر حالت مديره و مديران اجرايي مزد الزحمه اي تعلق نميگيرد .تبصره 1 - هر وقت يك تدبير اجرائي به طرف هر دليلي از تيره استعفا- منفصل - مخفي متفاوت مختار و… مقتدر به قصد اعمال وظيفه نگردد مديران اجرايي ديگر موسم با خاتمه وظايف ايشان ميگردند.

برچسب‌ها: طراحی نما, اجرای نما, طراحی نمای ساختمان,
پیوندها
پیوندهای روزانه
آمار بازدید
آنلاین : 1
بازدید امروز : 6
بازدید دیروز : 0
بازدید هفته گذشته : 6
بازدید ماه گذشته : 69
بازدید سال گذشته : 322
کل بازدید : 322